Contact

Don Qui-John

Protocol

Corona

Eerst even een toelichting…

De Coronacrisis heeft een enorme impact op onze samenleving. Dagelijks horen we de berichten van het RIVM over het aantal doden en ziekenhuisopnames in ons land. Sinds half maart zit Nederland in een intelligente lockdown. Gelukkig laten de cijfers een positieve ontwikkeling zien, waarvan we hopen dat deze lijn zich verder door zet. De gezondheid van ons allen staat op nummer 1.

Ook op de economie heeft de crisis inmiddels fors ingegrepen. Sinds half maart is de horeca dicht (behalve hotels, afhalen, bezorgen). Veel horecaondernemers hebben nul inkomsten en de kosten lopen maar door. Het zijn zware tijden. De horeca en de rest van de keten worden hard geraakt.

We zijn daarom blij dat we nu onder voorwaarden weer open mogen, waarbij smart distancing cruci­aal is. We kunnen weer aan de slag en zitten vol creatieve ideeën om hier invulling aan te geven.

De kernvraag bij deze gedeeltelijke opening is: hoe kunnen we de horeca weer op gang brengen, waarbij de gezondheid van u en onze medewerkers gewaarborgd blijft? KHN heeft daarom het initiatief ge­nomen om een protocol ‘heropening horeca’ op te stellen. In dit protocol wordt in hoofdlijnen beschre­ven waar horecaondernemers aan moeten voldoen om op een verantwoorde wijze weer open te gaan en de kans op besmetting tot een minimum te beperken. Gezondheid, goede hygiëne en gastvrijheid gaan daarbij hand in hand.

Helaas zal de horeca met deze gedeeltelijke heropening ver achter blijven bij de verwachte omzet en zul­len de kosten door lopen. De crisis heeft naar verwachting een lange termijn impact op de horecasector. Duidelijk is in ieder geval dat bij een herstel het nog lang zal duren voordat de sector weer op haar oude niveau kan acteren en het is aannemelijk dat het horecalandschap er blijvend anders uit zal zien.

U snapt dat wij blij zijn om weer aan de slag te kunnen en u, in deze nieuwe situatie, te laten genieten van onze mooie horeca..

In dit document laten we zien dat we zo veel mogelijk ons houden aan alle regels en dat we voor zowel ons personeel, onze leveranciers als u als gast de protocollen hebben beschreven.

Hopelijk tot snel!

Team Don Qui-John

Protocol medewerkers

Algemene richtlijnen voor onze medewerkers:

  • Wij zorgen dat iedereen zoveel mogelijk 1,5 m afstand van elkaar houdt. Dat geldt zowel binnen als buiten en zowel voor medewerkers onderling als gasten.
  • Onze medewerkers dragen allemaal indien nodig handschoenen en wassen/desinfecteren hun handen regelmatig.
  • Wij zorgen voor maximale bedrijfshygiëne; vooral in de keuken, sanitaire voorzieningen en de pinterminals, maar ook van de medewerkers zelf.
  • Als een medewerker verkouden is of griepverschijnselen heeft, komt hij niet werken.
  • Wij leggen de hygiëneregels en de procedure rond uitserveren en afruimen aan de gasten uit bij het opnemen van de bestelling.