The Good Roll

The Good Roll

Toilet paper that builds toilets

Wij zijn TROTS op onze stap naar duurzaamheid. Ook wij werken met het toiletpapier van The Good Roll.

Wereldwijd hebben 3,6 miljard mensen geen toegang tot veilig sanitair. Dit is 45% van de wereldbevolking, die geen gebruik kan maken van een schoon toilet of voorzieningen om de handen te wassen. Door slechte hygiëne lopen zij grote gezondheidsrisico’s.
Het gaat onder meer om het oplopen van besmettelijke ziekten enuitdroging door diarree. Helaas is dit voor velen zelfs fataal. In ontwikkelingslanden is buikloop zelfs de derde belangrijkste doodsoorzaak met 767 sterfgevallen
per dag. Jaarlijks sterven 525.000 kinderen onder vijf jaar hieraan.

Dagelijks worden er 270.000 bomen gekapt voor de productie van toiletpapier. Omgerekend zorgt dit voor 10% van de ontbossingwereldwijd, terwijl slechts 30% van de wereldbevolking hier gebruik van maakt. Daarnaast behoort de papierproductie in de top drie van CO₂-uitstoters, waterverbruikers en-vervuilers. Voor een A4-vel is bijvoorbeeld al vijf liter water nodig .De gemiddelde Nederlander verbruikt 80kg papier per jaar.

Waarom

Sociale impact

  • De helft de winst gaat naar de bouw van schone en veilige toiletten in ontwikkelingslanden, waarmee vele levens worden verbeterd.
  • The Good Roll zet zich  in voor betere educatie op het gebied van hygiëne en seksuele gezondheid enbieden schoolmeisjes herbruikbaar damesverband aan.
  • In de vier sociale werkplaatsen, bieden zij meer dan 100 mensen werk op maat aan, die een afstand hebben tot de reguliere arbeidsmarkt.
  • The Good Roll creërt eerlijke baankansen in ontwikkelingslanden, zoals bij de bouw en het onderhoud van toiletten en onze opkomende bamboefabriek.


Kijk voor meer informatie op de website.